Sayar.IO – Kişi Sayım Cİhazı

Projemiz, yerli Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilecek yazılım ve donanımlar üzerinden kişi (ziyaretçi ve personel) giriş çıkışlarını sayabilen, sayım sonuçlarına dayanarak istatistiksel veri oluşturduğu verileri işleyebilen ve böylece kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem oluşturulmasını kapsamaktadır.

Ürünün 3 boyutlu olarak kişi sayımı yapılabilecek olması aynı zamanda yoğunluk analizi gibi mağazaların ve kurumların ihtiyaç duyabilecekleri ekstra istatistiklerin de oluşturulabilmesini sağlayacaktır. Yerli olarak ilerleyen süreçte sürekli geliştirilmesi düşünülen bu sistemin ihracat potansiyeli de olacak böylece ülkemize katma değer katkı sağlanabilecektir.